OTMV - AANMELDING 'LIEMERSTOERTOCHT' 26 MEI 2019 TE DIDAM
*= verplicht in te vullen velden    += vul tenminste één van deze twee velden in
uur.
achternaam: *tussenvoegsel:
voornaam: *      
geslacht:
adres en huisnummer: *
postcode: *
woonplaats: *   
Land:
telefoonnummer: +
mobielnummer: +
emailadres: *

Ik doe mee als deelnemer aan de oldtimer trekkertoertocht (Vereiste is dat u op basis van de geldende wet- en regelgeving gerechtigd bent een trekker te besturen en uw materieel minimaal WA-verzekerd is!). Geef dan hier ook de trekkergegevens op!

* Ik kom met verzekerd materieel en geef hiermee tevens aan het formulier naar waarheid te hebben ingevuld!

RESERVERINGEN / BETALINGEN T.B.V. LIEMERS TOERTOCHT OP 26 MEI 2019, MANEGE 't HOOGE END' TE DIDAM
U krijgt na opgave z.s.m. een bevestigingsbericht per e-mail toegezonden. Vervolgens dient u het
eindbedrag van uw bestellingen vóór aanvang van de toertocht te voldoen op IBAN: NL98 RABO 0300 4426 96, t.a.v. MKJ Strikkeling, onder vermelding van "LIEMERS TOERTOCHT" en uw naam, adres, woonplaats. Bij niet tijdig betalen vervalt uw inschrijving!
Aantal Omschrijving Prijs
Inschrijfgeld deelnemer toertocht (inclusief middagcatering en herinnering) € 15,00.
Opgave aantal bijrijders (inclusief middagcatering, zonder herinnering) € 10,00 p.p.. Vanwege wettelijke verkeers- en veiligheidsregels worden alleen bijrijders toegestaan die op de daarvoor bestemde originele zitplaatsen van het opgegeven voertuig kunnen plaatsnemen!!
Eindbedrag: