AVH-inschrijving


otmv-logo_300x300

OTMV AFDELING GELDERLAND
18 EN 19 MEI 2019

HET AGRARISCH VERLEDEN HERLEEFT

EVENEMENTENTERREIN
‘VLEESBOERDERIJ GARRITSEN’

WOLFSSTRAAT 5, 7227 DP TOLDIJK

31e EDITIE

AVH-inschrijving 2019
Elke deelnemer apart inschrijven! Sluitingsdatum is 16 mei 2019, om 24.00 uur (inschrijven is mogelijk zolang het formulier online staat).

terug naar de website

Inschrijvingscriteria

1. Deelname aan de show met tractoren (ook Youngtimers zijn van harte welkom), stationaire motoren, stoom, werktuigen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen en vrachtwagens (gerestaureerd of in originele staat);
2. Bij deelname aan wedstrijd-trekkertrek op zondag (Baan-2), zijn uitsluitend standaard tractoren toegestaan.
3. (Bijzondere) voertuigen en ander materieel, afwijkend van punt 1 en/of 2, kunnen alleen worden opgegeven en tot het evenement worden toegelaten als daarover van tevoren overleg is gevoerd met de organisatie.
4. De organisatie van het AVH beslist over de definitieve toelating van alle aangemelde zaken en de uiteindelijke toestemming tot deelname aan het evenement.
5. Van de inschrijving en toestemming tot deelname (in welke vorm dan ook) ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging met uw deelnemersnummer (per e-mail) van de organisatie! Deze bevestiging dient tevens als bewijsstuk van inschrijving bij aankomst op het showterrein.
6. Inschrijven is altijd verplicht indien u wenst deel te nemen aan één of meerdere onderdelen van de show.
7. Aanmeldingen en reserveringen dienen direct te worden voldaan en kunnen uitsluitend via iDEAL worden betaald. De aanmeldingen vervallen nadat er nog éénmaal een betaallink door de organisatie is toegezonden aan de aanmelder en er vanaf dat moment nog steeds niet binnen 24 uur na verzending van die éénmalige betaallink is betaald.
8. Aanmeldingen die onvolledig c.q. onjuist zijn, of na 16 mei 2019, om 24.00 uur binnenkomen worden niet (meer) in behandeling genomen.
9. Deelnemers aan wedstrijd-trekkertrek (op zondag) dienen zich op dezelfde wijze en onder dezelfde (betalings-)condities digitaal aan te melden als onze OTMV-deelnemers (zie hierboven). Ook hier geldt bij niet betalen vervalt uw inschrijving. U dient zowel rubriek A als D van het digitale opgave-formulier in te vullen. Zie voor verdere toelichting bij Rubriek D van het digitale inschrijfformulier.
10. Thema van 2019 is het merk Eicher. Tractoren en ander materieel van dit merk krijgen extra aandacht tijdens de show.


Opmerking vooraf: altijd verstandig om eerst de (andere) AVH-infopagina op deze website door te lezen. Daar staat allerlei nuttige aanvullende informatie, die u tevens kunnen helpen bij het invullen van de juiste gegevens voor de aanmelding als deelnemer! 


De organisatie heeft definitief het Besluit genomen om tot algehele iDEAL-betaling over te gaan. Voor uw en ons gemak kan er dus uitsluitend via iDEAL worden betaald! Meldt u digitaal aan (via de link onderaan deze pagina) als deelnemer en reken ook meteen digitaal af met iDEAL (mits het eindbedrag voor de reserveringen/bestellingen groter is dan € 0,00). Erg handig voor u en voor ons!

Over alles wat we onze deelnemers aan de show en aan wedstrijd-trekkertrek, trekkerslep, markt, overige activiteiten, kamperen, BBQ-buffet, ‘Koningsspelen’ (waaronder het traditionele Koningsschieten en Vogelgooien) op zaterdagavond na de BBQ, enzovoort bieden, vindt u een uitgebreide toelichting op de AVH-infopagina. Hier kunt u klikken voor een korte toelichting op de items BBQ-buffet, ‘ongedwongen gezellig samenzijn’ met aansluitend de ‘Koningsspelen’ op zaterdagavond, kamperen, wedstrijd-trekkertrek (alleen op zondag Baan 2) en trekkerslep (op zaterdag en zondag Baan 1).


Deelnemers van OTA dienen zich via hun eigen Stichting (bij André Jansen) aan te melden via ln.tr1553457590opsna1553457590rtdlo1553457590@erdn1553457590a1553457590.

De AVH-commissie OTMV afdeling Gelderland

 Klik hier voor het digitale inschrijfformulier.