Disclaimer


Als gebruiker van www.otmv-gelderland.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken. OTMV afdeling Gelderland is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website. Aan deze website zijn – door middel van links – websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. OTMV afdeling Gelderland is niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites. OTMV afdeling Gelderland heeft het recht om – de inhoud van – de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen. OTMV afdeling Gelderland heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen.
Hier treft u onze AGV-bepalingen en de privacy- en cookieverklaring aan die normaal alleen bij uw eerste bezoek in beeld verschijnt!

Bestuur OTMV afdeling Gelderland

 surf