06-24746919 (op werkdagen tussen 18.30-20.00 uur)

Agendacriteria

AGENDACRITERIA

Organiseert u zelf een aan onze hobby gelieerde activiteit en wilt u daar een vermelding voor regelen in de evenementen-agenda van deze website en/of ons clubblad ‘Pionier’? De aanmeldingscriteria voor de agenda-items treft u hieronder aan.

REGLEMENT AANKONDIGINGEN ACTIVITEITENAGENDA

Aankondigingen voor de agenda van deze website en de Pionier kunnen worden aangemeld via of aan de afdelingsvertegenwoordiger (zie voor gegevens colofon laatste tekstpagina van de Pionier). Let op dat uw kopij voor een bepaalde datum moet worden aangeleverd bij de redactie van de Pionier (Zie voor datum de bladzijde met de inhoudsopgave voorin de Pionier). Uw afdelingsvertegenwoordiger moet de kopij dus nog een paar dagen eerder van u binnen hebben om alles op tijd bij de redactie te kunnen krijgen!

U wordt verzocht bij de aankondiging van uw activiteit de volgende criteria in acht te nemen:

OTMV-activiteiten
* duidelijk en uitsluitend aan te geven: soort activiteit, datum en plaats (inclusief naam locatie, straatnaam met huisnummer, postcode en woonplaats), datum, begin- en eindtijd en bij wie men zich kan melden voor info en opgave (naam, email en/of telefoonnummer van de organisator).


Niet OTMV-activiteiten
* van deze activiteiten wordt alleen de activiteitennaam, de datum, de postcode met het huisnummer van de startlocatie en de gegevens van de contactpersoon in de agenda opgenomen. Dus geen omschrijving, toelichting of verdere informatie.


Voor alle activiteiten (zowel OTMV als Niet-OTMV) geldt dat de tekst kort, bondig en duidelijk moet zijn en u de naam van de organisator vermeldt van elke activiteit.

De afdelingsvertegenwoordiger controleert en corrigeert zo nodig de aangeleverde informatie. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Alleen aan onze hobby gelieerde (niet-commerciƫle) activiteiten komen voor plaatsing in aanmerking.

Voor de activiteiten die door het landelijke hoofdbestuur en andere afdelingen worden georganiseerd verwijzen we u graag naar de agenda van de landelijke website www.otmv.nl.

HET AFDELINGSBESTUUR WENST U AANGENAME EVENEMENTEN TOE