AGENDACRITERIA

REGLEMENT AANKONDIGINGEN ACTIVITEITENAGENDA

Organiseert u zelf of via uw vereniging een aan onze hobby gelieerde activiteit en wilt u daar een vermelding voor regelen in de evenementen-agenda van deze website en/of ons clubblad de ‘Pionier’? De aanmeldingscriteria voor de agenda-items treft u hieronder aan. Na lezing van de criteria kunt u uw activiteit aanmelden.

Aankondigingen voor de agenda van deze website en de Pionier kunnen bij voorkeur worden aangemeld via de pagina aanmelden activiteiten of aan de afdelingsvertegenwoordiger (zie voor gegevens colofon laatste tekstpagina van de Pionier). Let op dat uw kopij voor een bepaalde datum moet worden aangeleverd bij de redactie van de Pionier (Zie voor datum de bladzijde met de inhoudsopgave voorin de Pionier). Uw afdelingsvertegenwoordiger moet de kopij dus nog een paar dagen eerder van u binnen hebben om alles op tijd bij de redactie en de landelijke agendacoördinator te kunnen krijgen!

U wordt verzocht bij de aankondiging van uw activiteit de volgende criteria in acht te nemen:

OTMV-activiteiten
* duidelijk en uitsluitend aan te geven: activiteitennaam (inclusief naam locatie, straatnaam met huisnummer met postcode en woonplaats), datum, aanvangs- en sluitingstijd, URL website en bij wie men zich kan melden voor info en opgave (naam, email en/of telefoonnummer van de organisator). Eventueel kunt u nog een korte omschrijving en maximaal twee bestanden (met een affiche/poster of afbeelding) bijvoegen.


Niet OTMV-activiteiten
* van deze activiteiten wordt alleen de activiteitennaam (inclusief naam locatie, straatnaam met huisnummer met postcode en woonplaats), datum, aanvangs- en sluitingstijd, URL website en bij wie men zich kan melden voor info en opgave (naam, email en/of telefoonnummer van de organisator). Dus verder geen omschrijving, toelichting of verdere informatie.


Plaats van handeling van de activiteiten
* de activiteiten dienen binnen het grondgebied van de Provincie Gelderland plaats te vinden.

De afdelingsvertegenwoordiger controleert en corrigeert zo nodig de aangeleverde informatie. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Alleen aan onze hobby gelieerde (niet-commerciële) activiteiten komen voor plaatsing in aanmerking.

Voor de activiteiten die door het landelijke hoofdbestuur en andere afdelingen worden georganiseerd verwijzen we u graag naar de agenda van de landelijke website www.otmv.nl.

HET AFDELINGSBESTUUR WENST U AANGENAME EVENEMENTEN TOE

X