AVH-INFORMATIE

HISTORISCH FESTIVAL HET ‘AGRARISCH VERLEDEN HERLEEFT’ (AVH)

 

32e AGRARISCH VERLEDEN HERLEEFT

14 EN 15 MEI 2022

WOLFSSTRAAT 5, 7227DP TOLDIJK

THEMAMERK SCHLÜTER

 

ALGEMENE INFORMATIE
De OTMV afdeling Gelderland organiseert haar weekendshow het AVH nu al een aantal jaren bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk. We zijn bij de familie Garritsen in goede handen en hebben een geweldig evenemententerrein tot onze beschikking. De officiële openingshandeling wordt op zaterdagmorgen omstreeks 10.00 uur door voormalig afdelingsvoorzitter de heer Henk Harbers uit Angerlo verricht.

Heeft u voor, tijdens of na het evenement vragen van organisatorische aard? Bel dan met onze AVH-coördinator Fred Wienholts via telefoonnumer 06-51692180.

Nadere info m.b.t. bezoekers/gasten, programmering, promotiemateriaal/sponsoring, opgave deelnemers, themadeelnemers, deelnemers OTA, verschillende deelnemersreglementen, themageschiedenis, en overnachtingsmogelijkheden bezoekers/genodigden (niet zijnde deelnemers aan het AVH) bij campings in de omgeving treft u verderop deze pagina aan.

Hieronder treft u een overzichtsafbeelding van de locatie aan.

U kunt een grotere kaart weergeven en uw route in plannen (zie linksboven op de kaart)

INFORMATIE BEZOEKERS/GASTEN
Tijdens de showdagen zijn we van 10.00-17.00 uur geopend. Voor de bezoekers zijn er voldoende en gratis parkeerplaatsen aanwezig. We beschikken ook over invaliden parkeerplaatsen en een fietsenstalling. We hanteren low-budget toegangsprijzen. De entreeprijzen zijn als volgt: volwassenen (>12 jaar) € 6,00 per persoon; kinderen (<13 jaar) gratis; volwassen leden van de OTMV op vertoon van een geldige ledenpas € 3,00 per persoon. U kunt gratis gebruik maken van de aanwezige kinderattracties en de rondrit met het treintje over het showterrein. Op zaterdagavond vinden na de showdag in de nabijheid van de otmv-plaza (feesttent) vanaf ± 20.00 uur de zogenaamde Koningsspelen plaats (waaronder het traditionele Koningschieten). Ook u kunt hier gratis aan deelnemen. De consumpties zijn dan tegen gereduceerde prijzen verkrijgbaar.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit (tijden zijn onder voorbehoud):

PROGRAMMA ZATERDAG 14 MEI
(ALLES ONDER VOORBEHOUD)

10.00 uur: Officiële opening van het 32e AVH door Henk Harbers, voormalig voorzitter OTMV afdeling Gelderland.
10.00 uur: Start van de diverse demonstraties.
10.00 uur: Start kinderattracties en alle bijprogramma’s.
10.30 uur: Start ochtendrun trekkerslep (met OTMV sleepwagen Baan-1).
12.30 uur: Lunchpauze.  
13.30 uur: Start middagrun trekkertrek (met OTMV sleepwagen Baan-1).
17.00 uur: Einde 1e Showdag.
18.30 uur: BBQ-buffet met aansluitend Koningsspelen.

PROGRAMMA ZONDAG 15 MEI
(ALLES ONDER VOORBEHOUD)

10.00 uur: Opening show, start van de diverse demonstraties.
10.00 uur: Start kinderattracties en alle bijprogramma’s.
10.30 uur: Start ochtendrun trekkerslep (met OTMV sleepwagen Baan-1).
10.30 uur: Start ochtendrun oldtimer-wedstrijd-trekkertrek (met Trekkerspoor sleepwagen Baan-2).
11.30 uur: Start defilé oldtimer trekkers.
12.30 uur: Lunchpauze.
13.30 uur: Start middagrun trekkerslep (met OTMV sleepwagen Baan-1).
13.30 uur: Start middagrun oldtimer-wedstrijd-trekkertrek (met Trekkerspoor sleepwagen Baan-2).
17.00 uur: Sluiting van het 32e AVH door voorzitter Marc Hettinga.

Gedurende de showdagen diverse demo’s, o.a.: dorsen van koren, oude ambachten, diverse vormen van grondbewerken, maaien, ploegen, Stichting Oldtransport Achterhoek met historische vrachtwagens, stationaire motoren, starten van gloeikoptractoren, werktuigen, onderdelen– en gereedschapmarkt, enz., enz.. Jongelui die eens onder professionele begeleiding op een lestractorcombinatie willen rijden kunnen zich op het terrein melden bij de mensen van CTR-opleidingen uit Baak.

De mensen van CTR-baak geven deskundige uitleg

Verder voor de jeugd van 0-13 jaar tal van activiteiten waaronder: diverse doe-activiteiten, zandbak, rondrit met het treintje over het terrein, enzovoort. Voor de inwendige mens kunt u terecht in de ‘OTMV-PLAZA’ (feesttent met terras) en bij onze huiscateraar Garritsen. Waar u door de vrijwilligers/medewerkers wordt vertroeteld en van een hapje met drankje wordt voorzien!

PROMOTIEMATERIAAL EN SPONSORING
U kunt hier een poster A4 van het AVH downloaden en zelf vermenigvuldigen. Verder zijn er ten behoeve van de oldtimer deelnemers kaarten te downloaden die ingevuld kunnen worden met de gegevens van het materieel en daaraan kunnen worden bevestigd. Hier kunt u de gegevenskaart voor de tractoren downloaden, hier kunt u de gegevenskaart voor de stationaire motoren downloaden en hier kunt u de gegevenskaart voor het overige materieel (bv. werktuigen, auto’s, motoren, e.d.) downloaden.

Persbericht
Voor de dagbladen, regionale plaatselijke weekkrantjes, vakbladen, websites zusterverenigingen en andere geïnteresseerden hebben we een PERSBERICHT in elkaar gezet. Voor het plaatsen in of op uw medium stellen we het persbericht graag aan u ter beschikking. Ons persbericht is hier te downloaden.

Sponsoring
Wilt u ons evenement sponsoren? Graag, we hanteren een zeer gunstige prijsstelling voor onze sponsorpakketten. Kijk op de pagina ‘Sponsors’ van deze website voor meer informatie en de mogelijkheden m.b.t. sponsoring. U kunt uiteraard ook meteen contact opnemen met de afdelingscoördinator Sponsoring mevrouw Meggie Strikkeling via telefoonnummer 06-12648118.

OPGAVE DEELNEMERS
Oldtimer deelnemers show, deelnemers markt, deelnemers overige activiteiten en oldtimer-wedstrijd-trekkertrek deelnemers kunnen zich uitsluitend digitaal opgeven en digitaal betalen via ons speciaal daarvoor ontworpen opgaveformulier op deze website. Uitzondering op deze regel kan alleen worden gemaakt indien u echt niet met internet over weg kunt en niemand uit uw familie-kennissenkring of collega OTMV-leden u hiermee verder kan helpen!
Tevens wordt u verzocht op het opgaveformulier de persoonsgegevens van de personen die bij u als gast op de deelnemerscamping blijven overnachten compleet en correct in te vullen. Bij eventuele calamiteiten of controle moeten we de juiste gegevens op verzoek van de hulpdiensten en de gemeente kunnen overleggen.
Geadviseerd wordt om eerst deze ‘AVH-infopagina’ en de pagina ‘AVH-opgavecriteria‘ goed door te lezen, voordat u aan de invulling van het AVH-opgaveformulier gaat beginnen. U rekent uw bestellingen en reserveringen meteen met de opgave af via iDEAL of uw Creditcard. Ook onze Belgische – en Duitse deelnemers kunnen digitaal betalen. De prijsstellingen van de reserveringen treft u in het digitale opgaveformulier aan. Mocht later eventueel blijken dat u iets bent vergeten of u iets wilt wijzigen, vul dan zeker geen nieuw opgaveformulier in!
Neem bij wijzigingen van uw eerdere opgave en/of problemen bij het invullen van het opgaveformulier contact op met Gerard Rabeling via telefoonnummer 0314-684725 (alleen voor zaken omtrent de opgave als deelnemer) op werkdagen tussen 18.30-20.00 uur. Gerard helpt u graag verder en zal samen met u voor een passende oplossing zorgen.

U wordt verzocht om zich alleen op de wijze zoals hierboven omschreven aan te melden en geen andere personen dan Gerard Rabeling met uw aanmelding voor het AVH lastig te vallen.

Themadeelnemers
Deelnemers die met themamaterieel (dit jaar Schlüter) naar de show willen komen, dienen zich op dezelfde wijze op te geven als hierboven omschreven. Verder verzoeken we de themadeelnemers vriendelijk om zich ook even bij de coördinator van het thema Henk Gerritsen te melden. Hij kan dan van tevoren alvast een inschatting maken wat we aan themamaterieel kunnen verwachten en hoeveel ruimte daarvoor gereserveerd moet worden. U kunt Henk bereiken via telefoonnummer 06-47329572. Neem s.v.p. ook contact met Henk op indien u als themakenner of anders geïnteresseerde belangstelling heeft om Henk bij de organisatie en opzet van het thema tijdens de show te helpen.

Old Transport Achterhoek
Deelnemers van onze zustervereniging Old Transport Achterhoek (OTA) zijn uiteraard weer van harte welkom en dienen zich aan te melden bij André Jansen via email:

Old Transport Achterhoek is weer met heel speciaal materieel aanwezig

ALLE REGLEMENTEN OP EEN RIJ
Als deelnemer wordt u geacht de reglementen te kennen. Daarom zetten we ze nog een keer voor u op een rij. Dit mede omdat er de afgelopen jaren meer klachten komen over geluidsoverlast, overmatig drankgebruik en het onheus bejegenen van onze vrijwilligers en leden van de AVH-commissie. Ook wij houden als organisatie van gezelligheid en een leuk evenement. Houdt dus s.v.p. een en ander bij de weg en wees mede in de nachtelijke uren niemand onnodig tot last. U als (camping)deelnemer blijft verantwoordelijk voor de bij opgave geregistreerde gasten die bij u verblijven/overnachten. Andere gasten dienen ‘s avonds op een rustige wijze via de kortste route het terrein te verlaten om naar huis te vertrekken. Het materieel (ook van een ander) wordt tijdens de aankomst- en vertrekdagen, na sluitingstijd van de showdagen en op de vrijdagavond na 21.00 uur met rust gelaten!
Onze gecertificeerde bewaking krijgt bij de handhaving van de goede sfeer en orde een belangrijke taak toebedeeld. Bij overlast wordt niet geschroomd de veroorzakers van het terrein te verwijderen en hen voor de komende jaren deelname aan het evenement te ontzeggen. Dit ter beoordeling van de organisatie/bewaking. Hierover kan op generlei wijze worden gediscussieerd en/of gecorrespondeerd.

Onze reglementen worden vanwege milieu- en kostenbesparing niet fysiek verstrekt. Alleen de campingreglementen worden nog wel op papier uitgereikt. De volgende reglementen zijn op het AVH van toepassing verklaard:
* Deelnemersreglement 2022;
* Campingvooraarden 2022;
* Campingovernachtingsreglement 2022;
* Reglement Trekkertrek 2022.
Ondanks dat de reglementen/voorwaarden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn opgesteld, kan het voorkomen dat iets over het hoofd is gezien en/of ergens niet in is voorzien. Bij dergelijke voorvallen beslist de AVH-organisatie!
De uitslag van de beslissing is bindend.

THEMAGESCHIEDENIS

Schlüter

Hiernaast op de foto de Schlüter DS25

1905
Start van de productie van benzine motoren in de fabriek van Anton Schlüter München (opgericht in 1899). In 1911 is de fabriek uitgebreid met een gieterij en in vervolgens werd een derde productie fabriek gebouwd.

1937
Als eerste trekker model wordt de DZM 14 op de markt gebracht, een trekker met een eencilinder dieselmotor.

Hiernaast op de foto de Schlüter DS15

1948
Na de 2e wereld oorlog wordt de DS 25 geproduceerd. Kort daarna sterft de oprichter en neemt zijn zoon de leiding over van de onderneming.


1950
In 1950 komt de DS 15 , een van de meest succesvolste modellen van Schlüter. Drie jaar later wordt deze trekker reeks uitgebreid met de AS 15, 18, 22 en 45.

1957
Kleinzoon Anton Schlüter neemt de bedrijfsvoering over Schlüter biedt in de kleine klasse ook luchtgekoelde diesel motoren met directe inspuiting. Tot 1962 blijven de luchtgekoelde modellen in het programma. In 1958 worden ook de watergekoelde motoren voorzien van directe brandstof inspuiting.

Hiernaast op de foto de Schlüter Compact met cabine

1964
Vier nieuwe modellen met motoren tussen de 34 en 80Pk. Vierwiel aandrijving is standaard mogelijk en er wordt voor het eerst een “ Feldtag “ op het Schlüterhof in Freising gehouden.

1966
Schlüter komt met de serie „Super „een trekker serie die tot 1993 in productie zal blijven. 4 wiel aandrijving is standaard mogelijk en vanaf fabriek uitgerust met een veiligheidscabine.

1970
ZF gaat de transmissie voor de kleine Schlüter trekkers aanpassen. Hierdoor krijgen de trekkers een meer compacte bouwvorm en Schlüter brengt aansluitend de Compact serie op de markt. Kleine trekkers met hoge prestaties. De motoren reeks loopt van 68 tot 95 PK. De grote modellen’. De Super, heeft motoren met een vermogen van 85 tot 145 pk.

Hiernaast op de foto de Schlüter Profi Trac 3000

1973
Schlüter brengt de Profi Trac 3000 TVL met 280 PK op de markt. De motor heeft een cilinder inhoud van 11 ltr. Heeft Vier wielen van gelijke grootte en een hydraulisch Kantelbare cabine. De trekker blijft tot 1989 in Productie.


Hiernaast op de foto de Schlüter Profi Trac 5000

1978
De Profi Trac 5000 TVL heeft een 12 cilinder motor van 500 PK en is nog steeds een van de sterkste Wieltrekkers van een Europese fabrikant.

1991
Met de Euro Trac stelt Saha weer nieuwe normen. Onder de cabine is een MAN motor gemonteerd. Afhankelijk van het type met 130, 160 of 190 PK.

1994
Verplaatsing van de productie na Schönebeck/Elbe, ontmanteling e fabriek in Freising.

1995
Schlüter productie stopt, de firma Kraus neemt de Onderdelen over en hierdoor blijven er originele Onderdelen leverbaar. Tussen 1996 en 2002 zijn door Kraus uit overgenomen onderdelen nog een aantal Euro Trac trekkers gebouwd.

OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN BEZOEKERS/GENODIGDEN

Voor bezoekers en genodigden (niet zijnde deelnemers aan het AVH) is er geen gelegenheid om op het evenemententerrein, op welke wijze dan ook, te overnachten. In de directe omgeving van het showterrein zijn diverse campings aanwezig waar u zelf een overnachtingsplek kunt boeken. We noemen de 3 dichtst-bijgelegen campingaccommodaties voor u op. Als u op de naam klikt gaat u rechtstreeks naar de website van de betreffende camping. Bij de volgende campings kunt u indien gewenst uw overnachting boeken (druk op de betreffende naam van de camping voor een bezoek aan hun website): Camping IJsselstrand te Doesburg, Camping het Zwarte Schaar te Doesburg en Droomparken Marinastrandbad te Olburgen (voorheen Camping Dorado Beach).

Ook kunt u voor een overnachting terecht bij Hotel-Café-Restaurant “Herfkens” te Baak (telefoonnummer 0575-441252). Wees er op tijd bij, als u niet teleurgesteld wilt worden.

Cookie Consent with Real Cookie Banner