NIEUWSBERICHTEN

HIER TREFT U DE ACTUEELSTE NIEUWS-ITEMS AAN

Via de Fehamec ontving het hoofdbestuur een bericht over een petitie die zoveel mogelijk door oldtimerbezitters digitaal moet worden ondertekend.

De petitie is erop gericht om voorlopig de wetgeving rondom EURO-7 tegen te houden en daardoor de verdere restricties voor oldtimer voertuigen wil opschorten.

In België (Wallonië) wil men reeds per 2023 alle klassieke voertuigen verbieden dus geldt ook voor oldtimer trekkers en Vlaanderen is een dergelijke maatregel aan het voorbereiden. Als er veel petitieformulieren digitaal retour komen dan geeft het een belangrijk signaal af. Beste mensen, bagatelliseer deze petitie niet omdat het mede voor het behoudt van onze hobby toe bij draagt. Het is belangrijk om een duidelijk en goed beargumenteerd begeleidend schrijven er bij te doen.


Klik op de knop linksonder om de petitie in te vullen:

Gezien het feit dat er op het moment van schrijven van dit bericht nog geen duidelijkheid is m.b.t. de mogelijkheden om (grootschalige) buitenactiviteiten te mogen organiseren, gaat het AVH-2021 op 8 en 9 mei 2021 in verband met de nog steeds heersende Coronapandemie definitief niet door.

De organisatie heeft besloten dat er weer een AVH zal worden georganiseerd zodra het door de overheid (onder voorwaarden) weer wordt toegestaan. We zijn derhalve genoodzaakt om dat ‘groene licht’ af te wachten. Op het moment dat het weer mag gaan we het ook al in 2020 afgelaste 32e Agrarisch Verleden Herleeft opnieuw inplannen. Het themamerk voor een volgend Historisch Festival zal dan opnieuw Schlüter zijn.

We wachten de komende tijd de ontwikkelingen met betrekking tot (eventuele versoepelingen van) de regelgeving uitgevaardigd door de overheid ten aanzien van het Corona-Virus af.

Kijk regelmatig op onze website en Facebook voor nieuwe ontwikkelingen en aanvullende info omtrent het AVH en de definitieve start van de inschrijving.

OMSCHRIJVING DIGITAAL AANVRAGEN KENTEKENBEWIJS

Een actief lid van de OTMV afd. ZHN/UT heeft een helder en simpel te begrijpen omschrijving gemaakt van het online aanvragen van het kenteken voor de trekker. Daar moeten we dan maar gretig gebruik van maken. Om nog meer leden te bereiken en om onze leden meer te binden is het beschikbaar gesteld voor alle OTMV leden en onder meer geplaatst op deze website en ons Facebook. Klik op onderstaande link:

INSTRUCTIE DIGITAAL AANVRAGEN KENTEKEBEWIJS

Zoals jullie weten is het vanwege het huidige Coronavirus (COVID-19) van vitaal belang om sociaal contact te beperken. Daarom hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen om activiteiten (events), of onder voorbehoud (zie november-pionier en website) op de agenda te plaatsen, of tot nader order uit te moeten stellen. Hoewel we begrijpen dat dit teleurstellend kan zijn, hopen we dat jullie deze stap begrijpen die we nemen om onze deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en andere te beschermen.

We adviseren jullie vanwege de actualiteit/snelheid de agenda op onze website www.otmv-gelderland.nl/agenda van tijd tot tijd te raadplegen ten aanzien van het eventueel toch doorgaan of (definitief) afgelasten van onze afdelingsevents en andere informatie hieromtrent. Events zullen uiteraard pas doorgang kunnen vinden zodra deze qua volksgezondheid en/of vergunning-technisch op een verantwoorde wijze zijn te organiseren. Wenst u op gezette tijden informatie over het wel of niet doorgaan van onze events? Neem dan dus regelmatig een kijkje op onze website.

Heeft u ondanks alle informatie via bovengenoemd medium toch nog vragen? Op de pagina info van onze site (www.otmv-gelderland.nl/info) treft u onze contactgegevens aan en kunt u zelf bepalen hoe u de gewenste informatie wilt verkrijgen.

Bedankt voor jullie interesse in de events van de OTMV afdeling Gelderland en voor jullie begrip in deze uitzonderlijke tijden. Bezoek de websites van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19) of het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel) voor meer informatie over het virus en hoe ook jij je steentje kunt bijdragen.

Stay safe; we zijn snel bij je terug via onze website met meer informatie.

Bestuur en webmaster,

OTMV-Gelderland

In verband met het opnieuw oplaaien van het Coronavirus en de daarmee samenhangende aanvullende regels en maatregelen van de overheid is na ampel beraad besloten om de praatavond op 5 november 2020 toch geen doorgang te laten vinden. U kunt derhalve niet meer reserveren en de mensen die zich al hadden opgegeven krijgen bericht via de email dat deze activiteit helaas niet doorgaat. Ook deze avond met hetzelfde thema die door de SCA zou worden georganiseerd is afgelast!

Donderdag 5 november 2020, aanvang 20.00 uur. Locatie: zaal D’n Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37, 7227 DG Toldijk. Thema is dit jaar de kentekenplicht voor landbouw voertuigen. Deze avond zal Dhr. Anton van der Heijden van de Rijksdienst voor het Wegverkeer na de pauze een presentatie verzorgen en uw vragen beantwoorden.

In verband met de Corona-maatregelen van de overheid mogen maximaal zo’n 40 personen (exclusief bestuur) deze avond bezoeken. Meer mensen mogen niet worden toegelaten, dus vol is vol! U dient zich dus vooraf voor deze avond aan te melden en te reserveren en tijdens de praatavond Corana-klachten vrij te zijn. Zonder reservering geen toegang! U kunt voor reservering een email sturen aan ons bestuurslid Herman Zwiers (). In het door u te sturen emailbericht (per bericht niet meer dan 1 persoon aanmelden) dient u de volgende gegevens te vermelden: achternaam, voornaam, adres met huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer. Onvolledige mailberichten worden niet in behandeling genomen. U krijgt van ons een bevestiging, indien we akkoord gaan met uw aanmelding/reservering.

Als OTMV lid is het ook mogelijk om deze avond te bezoeken op donderdag 15 oktober 2020 bij De Radstake, Twente-Route 8, 7055 BE Heelweg. Aanvang 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Deze avond wordt door onze zustervereniging de SCA georganiseerd. Hierover kunt u contact opnemen met de heer Johan Zweerink via telefoonnummer 06-53765874. Mogelijk dat hierover ook berichten op de website van de SCA verschijnen.

PRAATAVOND MET THEMA KENTEKENPLICHT LANDBOUWVOERTUIGEN IN SAMENWERKING MET SCA

Donderdag 5 november 2020, Aanvang 20.00 uur. Locatie: zaal D’n Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37, 7227 DG Toldijk. Inlichtingen bij Marc Hettinga, voorzitter OTMV afdeling Gelderland via email .
Thema is dit jaar de kentekenplicht voor landbouw voertuigen.

Deze avond zal Dhr. Anton van der Heijden van de Rijksdienst voor het Wegverkeer na de pauze een presentatie verzorgen en uw vragen beantwoorden.
In verband met mogelijke (Corona) maatregelen van het RIVM dient u de agenda op deze website in de gaten te houden. Wellicht is er voor bezoekers een inschrijving noodzakelijk en het aantal bezoekers gelimiteerd. Dit vermelden we dan op deze site.
Als OTMV lid is het ook mogelijk om deze avond te bezoeken op donderdag 15 oktober 2020 bij De Radstake, Twente-Route 8, 7055 BE Heelweg. Aanvang 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Deze avond wordt door de SCA georganiseerd. Ook hiervoor kan een mogelijke inschrijving noodzakelijk zijn. Dit staat dan op de website van de SCA.

BRIEF MET UITLEG EN HOE TE HANDELEN BIJ DE ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN

Via het hoofdbestuur heeft het afdelingsbestuur een brief ontvangen met de uitleg hoe te handelen bij de organisatie van activiteiten en wat daarbij in grote lijnen de regels en afspraken zijn in relatie tot de stand van zaken m.b.t. het Corona-virus. Daarvan willen we als organisatoren en bezoekers van onze activiteiten graag deelgenoot maken. Klik hier voor de weergave van de brief in PDF-formaat.

MEDEDELINGEN BINNENGEKOMEN VIA EEN ADVISEUR VAN HET HOOFDBESTUUR

Kijk op de pagina ‘servicedesk‘ voor de laatste ontwikkelingen omtrent het T-rijbewijs, het kentekenen van tractoren en de WA-verzekering.