06-24746919 (op werkdagen tussen 18.30-20.00 uur)

NIEUWSBERICHTEN

HIER TREFT U DE ACTUEELSTE NIEUWS-ITEMS AAN

In verband met het opnieuw oplaaien van het Coronavirus en de daarmee samenhangende aanvullende regels en maatregelen van de overheid is na ampel beraad besloten om de praatavond op 5 november 2020 toch geen doorgang te laten vinden. U kunt derhalve niet meer reserveren en de mensen die zich al hadden opgegeven krijgen bericht via de email dat deze activiteit helaas niet doorgaat. Ook deze avond met hetzelfde thema die door de SCA zou worden georganiseerd is afgelast!

Donderdag 5 november 2020, aanvang 20.00 uur. Locatie: zaal D’n Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37, 7227 DG Toldijk. Thema is dit jaar de kentekenplicht voor landbouw voertuigen. Deze avond zal Dhr. Anton van der Heijden van de Rijksdienst voor het Wegverkeer na de pauze een presentatie verzorgen en uw vragen beantwoorden.

In verband met de Corona-maatregelen van de overheid mogen maximaal zo’n 40 personen (exclusief bestuur) deze avond bezoeken. Meer mensen mogen niet worden toegelaten, dus vol is vol! U dient zich dus vooraf voor deze avond aan te melden en te reserveren en tijdens de praatavond Corana-klachten vrij te zijn. Zonder reservering geen toegang! U kunt voor reservering een email sturen aan ons bestuurslid Herman Zwiers (). In het door u te sturen emailbericht (per bericht niet meer dan 1 persoon aanmelden) dient u de volgende gegevens te vermelden: achternaam, voornaam, adres met huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer. Onvolledige mailberichten worden niet in behandeling genomen. U krijgt van ons een bevestiging, indien we akkoord gaan met uw aanmelding/reservering.

Als OTMV lid is het ook mogelijk om deze avond te bezoeken op donderdag 15 oktober 2020 bij De Radstake, Twente-Route 8, 7055 BE Heelweg. Aanvang 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Deze avond wordt door onze zustervereniging de SCA georganiseerd. Hierover kunt u contact opnemen met de heer Johan Zweerink via telefoonnummer 06-53765874. Mogelijk dat hierover ook berichten op de website van de SCA verschijnen.

PRAATAVOND MET THEMA KENTEKENPLICHT LANDBOUWVOERTUIGEN IN SAMENWERKING MET SCA

Donderdag 5 november 2020, Aanvang 20.00 uur. Locatie: zaal D’n Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37, 7227 DG Toldijk. Inlichtingen bij Marc Hettinga, voorzitter OTMV afdeling Gelderland via email .
Thema is dit jaar de kentekenplicht voor landbouw voertuigen.

Deze avond zal Dhr. Anton van der Heijden van de Rijksdienst voor het Wegverkeer na de pauze een presentatie verzorgen en uw vragen beantwoorden.
In verband met mogelijke (Corona) maatregelen van het RIVM dient u de agenda op deze website in de gaten te houden. Wellicht is er voor bezoekers een inschrijving noodzakelijk en het aantal bezoekers gelimiteerd. Dit vermelden we dan op deze site.
Als OTMV lid is het ook mogelijk om deze avond te bezoeken op donderdag 15 oktober 2020 bij De Radstake, Twente-Route 8, 7055 BE Heelweg. Aanvang 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Deze avond wordt door de SCA georganiseerd. Ook hiervoor kan een mogelijke inschrijving noodzakelijk zijn. Dit staat dan op de website van de SCA.

BRIEF MET UITLEG EN HOE TE HANDELEN BIJ DE ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN

Via het hoofdbestuur heeft het afdelingsbestuur een brief ontvangen met de uitleg hoe te handelen bij de organisatie van activiteiten en wat daarbij in grote lijnen de regels en afspraken zijn in relatie tot de stand van zaken m.b.t. het Corona-virus. Daarvan willen we als organisatoren en bezoekers van onze activiteiten graag deelgenoot maken. Klik hier voor de weergave van de brief in PDF-formaat.

MEDEDELINGEN BINNENGEKOMEN VIA EEN ADVISEUR VAN HET HOOFDBESTUUR

Kijk op de pagina ‘servicedesk‘ voor de laatste ontwikkelingen omtrent het T-rijbewijs, het kentekenen van tractoren en de WA-verzekering.

AFDELING GELDERLAND LANCEERT NIEUW GESTILEERDE WEBSITE.

De ‘oude’ website van de OTMV afdeling Gelderland bestond al sinds 2014/2015 en is vanaf de lancering tussendoor één maal onderhanden genomen voor een opfrisbeurt. Dat is inmiddels al een aantal jaren geleden dus werd het weer eens tijd om wat nieuws te presenteren. Deze bizarre periode van Corona-perikelen is misschien ook wel het juiste moment om een dergelijk project op te pakken. De ‘nieuwe’ site is inmiddels gereed en onder hetzelfde URL-adres te benaderen. U hoeft dus niets aan uw instellingen op uw computer e.d. te wijzigen. Veel plezier met dit nieuwe medium.


Uw webmaster.

AVH-2020 TOLDIJK AFGELAST!

De AVH-commissie heeft het 32e AVH2020, dat voor het weekend van 2 en 3 mei 2020 stond gepland, vanwege de ontwikkelingen m.b.t. het Corona-Virus helaas moeten afgelasten. Alle deelnemers (die zich al hadden aangemeld), vrijwilligers en sponsoren zijn inmiddels ingelicht door middel van een brief per email. Mocht iemand op de een of andere manier de brief niet hebben ontvangen of hebben gemist, dan is er via deze link als achtervang een exemplaar te downloaden en te lezen. Ook zijn de zusterverenigingen die medewerking hadden toegezegd aan de show en de leveranciers waar we als organisatie bestellingen hebben lopen door ons op de hoogte gebracht.

AVH-2021

De organisatie heeft besloten dat de 32e AVH-show opnieuw wordt gepland in het weekend van 8 en 9 mei 2021. Het themamerk zal dan uiteraard weer Schlüter zijn. We starten begin februari 2021 met de digitale aanmelding van de deelnemers aan het AVH-2021 en hopen weer op uw aller medewerking en aanwezigheid. Youngtimers worden ook van harte uitgenodigd om in te schrijven. De locatie is wederom Vleesboerderij Garritsen, Wolfsstraat 5 te Toldijk. Kijk regelmatig op onze website en Facebook voor nieuwe ontwikkelingen en aanvullende info omtrent het AVH-2021 en de start van de inschrijving. De AVH-info pagina – met allerlei informatie voor deelnemers, themadeelnemers, bezoekers, sponsoren en het uitgebreide bijprogramma – wordt gelijktijdig met de start van de aanmelding van deelnemers gelanceerd.

MEDEDELING VERVALLEN ACTIVITEITEN IN RELATIE TOT CORONA-VIRUS.

De komende tijd zullen er diverse activiteiten geen doorgang vinden of verplaatst worden i.v.m. de ontwikkelingen omtrent het Corona-Virus. Helaas ontkomt de OTMV daar ook niet aan! We adviseren om regelmatig de agenda en Facebook te bekijken welke OTMV-activiteiten zijn komen te vervallen of zijn verplaatst. We geven geen garantie of en nemen geen verantwoordelijkheid voor andere dan OTMV-activiteiten (OTMV activiteit is herkenbaar aan het bijgeplaatste logo) wel doorgaan. Daarvoor moet u de agenda’s op de websites van de desbetreffende zusterverenigingen raadplegen.

PERSBERICHT LANDELIJK BESTUUR OTMV M.B.T. CORONA VIRUS

Het landelijk bestuur heeft ten aanzien van de laatste ontwikkelingen m.b.t. het Corona virus het bijgevoegde Persbericht uitgebracht. Verzoek aan een ieder om de verdere mededelingen hieromtrent te blijven volgen op de landelijke- en deze afdelingswebsite en uiteraard op ons Facebook. Wilt u zo vriendelijk zijn om ook uw bevriende leden van deze informatie op de hoogte te stellen. De jaarvergadering van het hoofdbestuur is dus zoals u hieronder kunt zien afgelast en (voorlopig) verplaatst naar 5 september aanstaande.