ORGANISATIE OTMV

DOELSTELLING VERENIGING

De Oude Trekker en Motoren Vereniging (OTMV) afdeling Gelderland heet u van harte welkom op haar website. De doelstelling en belangrijkste bezigheid van onze leden is het conserveren en restaureren van verzamelobjecten (tractoren, stationaire motoren en landbouwwerktuigen) en het opsporen van oorspronkelijke gegevens en documentatie. We hebben deze site opgezet omdat we u graag snel en zoveel mogelijk van actuele en juiste informatie willen voorzien.

GESCHIEDENIS OTMV

VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST OTMV AFDELING GELDERLAND

De landelijke OTMV is bij notariele akte officieel opgericht op 7 december 1979. De eerste (oprichtings)vergadering was echter al in september 1979 te Delden. De vereniging telt thans ± 6.800 leden. De afdeling Gelderland van de OTMV kreeg al snel (in de loop van 1980) daarna vorm, maar is op basis van de pas later vastgelegde Statuten (zie hieronder) officieel opgericht op 14 december 1992 en is met ± 1.400 leden de grootste afdeling van de OTMV.

Voordat er een bestuur in de afdeling Gelderland gekozen werd waren er nog de contactpersonen. De eerste contactpersoon van het oosten was J. Brouwer uit Westervoort. Hierna werd Koos van Hal uit Giesbeek en/of Bennie Mulder uit Nieuw Wehl de contactpersoon. Zij hadden ook de verantwoording over de koffer met clubartikelen die door landelijk voorzitter Jan Lantink werden toegezonden. Ook hadden ze de verantwoording voor het werven en registreren van nieuwe leden. Vanaf ± 1983-1984 begon er een eerste afdelingsbestuur vorm te krijgen. Koos van Hal was in feiten de 1e afdelingsvoorzitter van Gelderland. In 1985 met Hemelvaart heeft Harrie Sloot uit Didam (later als opvolger van Koos van Hal als 2e afdelingsvoorzitter) samen met Koos van Hal de eerste toertocht georganiseerd door het ‘Montferlandse bos’.

Intussen kwamen diverse personen het bestuur versterken w.o. Roelof Veld (Teuge), Henk Rozendaal (Vaassen) en Jan Dolman (Almen). In het begin werden de leden- en jaarvergaderingen bij zaal ‘De Klok’ in Dieren gehouden. De officiële eerste statuten van de afdeling Gelderland zijn op 14 december 1992 door een notaris in Garderen opgesteld en vastgelegd. Harrie Sloot heeft op een gegeven moment samen met Bennie Mulder (latere penningmeester), Henk Harbers toen nog woonachtig in Didam (later 3e afdelingsvoorzitter), Dirk Broekhuis uit Stroe, Harry Bolk uit Loil en Harry Visser uit Didam een tijd in het bestuur gezeten. Ook Siward Dijkman uit Lochem (al heel wat jaren bestuurs- en erelid) en voormalig landelijk voorzitter Hans Peters uit Gaanderen zijn nog een aantal periodes afdelingsvoorzitter van Gelderland geweest. Verder hebben heel wat ander bestuurders (te veel om op te noemen) goed werk verricht voor het welzijn van onze afdelingsleden en de faciliteiten geschapen voor de vele shows en andere activiteiten. Thans is Marc Hettinga uit Netterden al heel wat jaren onze zeer loyale en kundige voorzitter.

Afbeelding 1: foto uit 1989 waar Harrie Sloot als 2e Gelderse voorzitter (voorgrond) samen met de eerste landelijke voorzitter Jan Lantink het AVH te Nieuw Wehl opende op de W9.

In 1986 zijn de voorbereidingen getroffen voor het 1e Agrarisch Verleden Herleeft in Loenen. De weekendshow ‘Het Agrarisch Verleden Herleeft’ (AVH) is ons grootste evenement van de talloze activiteiten die we in de afdeling organiseren. Elk jaar hebben we een ander themamerk van een trekker of stationaire motor welke dan extra aandacht krijgt en een speciale bekende gast die op zaterdag de show komt openen. Het 1e lustrum van het AVH werd in Leuvenheim gevierd. Tijdens de varkenspest eind jaren negentig van de vorige eeuw hebben we het AVH helaas een keer noodgedwongen af moeten gelasten. In 2018 is het AVH in Gelderland voor de 30e keer met groot succes georganiseerd bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk. Het themamerk was toen Massey Harris/Massey Ferguson.

We waren ook zeer vereerd en trots dat we in 1999 het 6e landelijke lustrum binnen onze afdeling in Barchem mochten organiseren. De afdeling Gelderland is erg dynamisch en telt momenteel meer dan 1.300 leden, welke over het algemeen zeer actief zijn met restaureren en showen van hun materieel. Naast de tractoren worden de stationaire motoren en werktuigen daarbij zeker niet vergeten! Ook hebben we een paar keer het landelijk maaien in onze afdeling mogen organiseren.

Vaak zijn we te gast bij activiteiten die onder auspiciën van de OTMV worden georganiseerd zoals op dorpsfeesten (bijvoorbeeld het jaarlijkse kersenfeest te Gendt met organisator Ben Hubers, het Oogstfeest in Ermelo van de Stichting Horst en Telgt, de Boerenlanddagen te Meerveld/Uddel met organisator Jan Willem Groeneveld en de jaarlijkse ‘Boerendag met toertocht’ in Well met organisator Cor van Heumen), markten en creatieve dagen (bv bij museum Smedekinck in Zelhem met organisator Dick Tijken), waar indien gevraagd ook wordt gedorst en geoogst, met deskundige uitleg zodat een ieder begrijpt wat er gebeurd. Verder organiseren we met de commissies tractortoertochten (Liemerstoertocht te Didam georganiseerd door Meggie Strikkeling, ‘Bronckhorster tractortoertocht’ vanaf Vleesboerderij Garritsen te Toldijk georganiseerd door Dinand Garritsen/Siward Dijkman/Gerrit Korenblek, Koningsrit te Lochem georganiseerd door Siward Dijkman/Gerrit Korenblek/Herman Zwiers, de ‘Rit der Bikkels’ te Ruurlo met Ben Hanskamp als grote initiatiefnemer en de jaarlijkse Petroleumtocht die zeker niet vergeten mag worden vanaf wisselende startlocaties georganiseerd door het illustere trio Siward Dijkman, Gerrit Korenblek en Herman Zwiers).
Helaas is de zo geliefde damestoertocht, welke zich omstreeks de eeuwwisseling in een stijgende populariteit mocht verheugen, uit de agenda verdwenen. We zijn echt van plan om die tocht de komende jaren weer nieuw leven in te blazen. Ook prijkt de ‘Toertocht over de Veluwe’, welke meer dan 30 jaar door de familie van der Steeg uit Ugchelen en hun vrijwilligers werd georganiseerd (waarvoor een diepe buiging), jammerlijk niet meer op de agenda. De ploeg- en maaiwedstrijden zijn een vast onderdeel met veel liefhebbers. De Gelderse deelnemers aan deze beide wedstrijden draaien ook steeds mee in de top van de Nederlandse Kampioenschappen!

Afbeelding 2: Ben Hanskamp (links) en Rinus Pelgrum (organisatoren van de busreis ‘Met Rinus op pad’).

Oogstdemonstraties, de zeer interessante busreizen ‘Met Rinus op pad’, die al meer dan 20 jaar het levenslicht heeft gezien en de al jaren bekende Liemersruilbeurs horen ook in dit rijtje. Om de onderlinge contacten tussen de leden te blijven houden zijn er de zogenaamde koffiekletsen, al of niet met een ritje door de omgeving. Als voorbeeld bevelen we graag de koffieklets te Lochem met als toegift de zogenaamde ‘bruine blaadjes rit’ en de ‘Liemers koffieklets’ vanuit Groessen aan. De gangmakers van de tochten en activiteiten in de regio Laren/Lochem zijn veelal Siward Dijkman, Gerrit Korenblek en Herman Zwiers met hun vele vrijwilligers. In februari is de jaarvergadering van de afdeling en in november is er altijd de praatavond welke een steeds grotere belangstelling krijgt en waar gelukkig ook steeds meer jeugd acte de préséance geeft. Hen moeten we voor onze hobby blijven enthousiasmeren, zodat het altijd aan de volgende generaties kan worden doorgeven! Dit laatste verdient echt extra aandacht binnen de gehele OTMV-organisatie.

Zonder iemand te kort te doen bij het noemen van namen en rugnummers willen we als afdelingsbestuur alle huidige – en gewezen vrijwilligers, bestuurders, organisatoren, sponsoren, overheidsinstanties, hulpdiensten, zusterverenigingen, terreineigenaren en vele andere personen en organisaties heel erg bedanken voor alle hulp bij het verwezenlijken van onze activiteiten en evenementen. Zonder u was en is het allemaal niet te realiseren!

Afbeelding 3: de organistoren van de activiteiten in de regio Laren/Lochem v.l.n.r. Siward Dijkman, Herman Zwiers en Gerrit Korenblek.

Voor alle leden en speciaal ook voor de jongere onder ons hebben we als een van de eerste afdelingen een website met Facebook als medium online gezet. Een gouden greep, zoals uit de statistieken en de positieve reacties mag blijken. Is uw interesse gewekt? Op deze Website en ons Facebook vindt u allerlei info over onze organisatie en leuke berichten en verder nog veel meer m.b.t. de organisatie/contact/nieuws/activiteiten/agenda/AVH/foto’s/video’s/regelgeving/privacy-beleid/sponsoring enzovoort.

Afbeelding 4: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt zeker voor deze drie jonge OTMV-leden welke in eigen beheer jaarlijks onder de naam ’t Grei van Vrogger’ een stationaire motorenshow in Nieuw Dijk organiseren. V.l.n.r. Kevin van Raay en het prille echtpaar Anita en Thijs te Boekhorst (voor jonge aanwas/opvolging is al weer gezorgd met de geboorte van hun zoontjes Luuk en Twan).

Onze afdelingsslogan: ‘Nostalgie heeft toekomst, bezoek onze evenementen! Onze passie en technische kennis staan garant voor verbluffende resultaten. Daarvan willen we ook u deelgenoot maken’, zal altijd gestand worden gedaan.

Op 28 september 2019 organiseerde onze afdeling in het kader van het 8e lustrum van de OTMV een jubileum dag in combinatie met de ‘Bruine Blaadjesrit’ met als uitvalsbasis camping ’t Meulenbrugge, Mosselseweg 4 te 7251KT Vorden. Er waren diverse activiteiten voor onze leden met partners. De middag werd afgesloten met een buffet en een feest middag-/avondprogramma ook op voornoemde camping.

Het bestuur van de afdeling Gelderland heeft het hoofdbestuur van de OTMV hartelijk gefeliciteerd met het 40 jarig jubileum en de immer vruchtbare onderlinge samenwerking, op naar het tiende lustrum. Veel hobbyplezier!

Voor het aanleveren van informatie voor dit stuk dank ik met name Harrie Sloot, Henk Harbers en het huidig zittende bestuur van Gelderland.

Namens de afdeling Gelderland, Gerard Rabeling (webmaster/agendacoördinator).

Wehl, november 2020

X